Kolejka do sklepu LOPPOpis

Sierpień 1939, Mieszkańcy Warszawy stojący w kolejkach do sklepów przed wybuchem wojny. Widoczna reklama sklepu z męską odzieżą Cz. Kałęckiego przy ulicy Świętokrzyskiej 14. W głębi szyld LOPP przy ulicy Świętokrzyskiej 12.

Licencja / źródło

Narodowe Archiwum Cyfrowe, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 24.08.1939