Zabezpieczony przed ostrzałem hotel Bristol



Opis

Zabezpieczony workami z piaskiem i paskami na szybach hotel Bristol. W tel ulica Karowa i kino-teatr Odeon.

Licencja / źródło

Foto Julien Bryan

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 07.09.1939