Pobór koni na cele wojskowe

Pobierz PDF

Opis

Pobór koni, pojazdów mechanicznych, wozów i rowerów

Ogłoszony został pobór koni, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla potrzeb obrony Państwa.
Poborowi podlegają i powinny być doprowadzone do komisji poborowych w miejscu, czasie i z miejscowości wskazanych w planach powołania wszystkie: konie, które mają w dowodach tożsamości zanotowane kategorie: W-1, W-2, A-L, A-C-T oraz wszystkie konie czteroletnie i starsze, które z jakichkolwiek powodów nie otrzymały jeszcze dowodów tożsamości; pojazdy mechaniczne, które mają w dowodach rejestracyjnych zanotowaną kategorię A, B lub C; wozy gospodarcze oraz bryczki zwykłe i osobowe pojazdy otwarte: rowery jednoosobowe.
Konie muszą być doprowadzone z uździenicami i postronkami, pojazdy mechaniczne i rowery – z posiadanymi narzędziami, częściami zamiennymi, akcesoriami i gumami. […]
Koni chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych przyprowadzać do poboru nie wolno.
Za odstąpione przy poborze Państwu na własność konie, wozy, pojazdy mechaniczne i rowery otrzymują ich właściciele wynagrodzenie.
Osoby uchylające się od doprowadzenia przedmiotów świadczenia będą karane grzywną do wysokości wartości przedmiotu świadczenia lub aresztem do 6 miesięcy.

Licencja / źródło

Express Poranny, nr 240 z 31 sierpnia 1939

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 31.08.1939