Stefan Starzyński, osłonięcie murów obronnychOpis

Warszawa. Stare Miasto. Uroczystość odsłonięcia murów obronnych przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Zwiedzanie murów przez marszałka. Obok prezydent Warszawy Stefan Starzyński. 10 października 1938

Licencja / źródło

Narodowe Archiwum Cyfrowe, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 12.09.1939