Ilustrowany Kuryer Codzienny 20 sierpnia 1939

Pobierz PDF

Opis

Podejrzany brak mężczyzn w Prusiech Wschodnich

Królewiec, 18 sierpnia (PAT) Na kilku liniach tramwajów królewieckich objęły funkcje konduktorów kobiety. Również coraz częściej spotyka się w Królewcu zamiast listonoszy - listonoszki. Królewiecki zakład oczyszczenia miasta szkoli kobiety w prowadzeniu wozów asenizacyjnych.
Nadprezydent prowincji wschodnio-pruskiej Gauleiter Koch wydał zarządzenie, na mocy którego mężczyźni i kobiety, którzy ukończyli 14 lat mogą w każdej chwili zostać powołani do pomocy przy żniwach. Niestosujący się do wezwania karani będą grzywną względnie aresztem.

Licencja / źródło

POLONA, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 20.08.1939