Warszawski Dziennik Narodowy 21 sierpnia 1939

Pobierz PDF

Opis

Wzmożony nadzór sanitarny nad publicznymi miejscami spożycia

Na tle ożywionego ruchu turystycznego w kraju napływają do władz liczne skargi na braki sanitarne w restauracjach, jadłodajniach, gospodach itd. W związku z tym postanowiono wzmóc nadzór sanitarny nad publicznymi miejscami spożycia.
W najbliższym czasie ukaże się rozporządzenie Min. Opieki Społecznej zmierzające do podniesienia stanu sanitarnego i wyglądu estetycznego publicznych miejsc spożycia. Rozporządzenie kładzie duży nacisk na czystość i porządek, przede wszystkim w kuchniach, określając warunki, jakie muszą być zachowane, aby uchronić produkty przed zanieczyszczeniem i zarazkami. Zwrócona będzie również specjalna uwaga na zdrowie i higienę osobistą personelu w zakładach gastronomicznych.
Przy przyjmowaniu do pracy wymagane będzie świadectwo lekarskie. Poza tym lekarz urzędowy będzie mógł w każdej chwili zarządzić badanie lekarskie personelu. Sale restauracyj, kawiarni, cukierni, jadłodajni itd. winny być czyste, widne i dobrze wentylowane. We wszystkich zakładach muszą być umywalnie z wodą bieżącą, ręcznikiem i mydłem. Stoły należy przykrywać obrusami lub serwetami papierowymi.
Składanie palt i kapeluszy na stołach lub krzesłach jest niedopuszczalne. Wszędzie też powinny być wieszaki w dostatecznej ilości. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia sprawować będą władze samorządowe oraz administracji ogólnej.

Wybuch bańki ze spirytusem

W niedzielę o godzinie 6-ej rano wezwano pogotowie prywatne 875-75 na ul. Siennicką nr 10 do Anny Proboszcz, lat 25. Lekarz stwierdził bardzo silne poparzenie na całym ciele i przewiózł ofiarę wypadku do szpitala Przemienienia Pańskiego. Jak się okazało, Proboszczówna przez nieostrożność dotknęła zapałkę płonącą do bańki napełnionej spirytusem. Nastąpił wybuch i ofiara własnej nieuwagi poczęła płonąć. Na krzyk nieszczęśliwej nadbiegli domownicy oraz sąsiedzi i przy pomocy pledów płonące ubranie na Proboszczównie ugasili.

"Tydzień Warszawy"

Tegoroczny „Tydzień Warszawy" odbędzie się tradycyjnym już zwyczajem w dniach od 17 do 24 września. Termin ten zbiega się z rozpoczęciem pełnego sezonu różnorodnych atrakcyj w stolicy, a więc sezonem teatralnym, koncertowym, widowiskowym itp.

Licencja / źródło

POLONA, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 21.08.1939