Kara śmierci za kradzież

Pobierz PDF

Opis

Kara śmierci za kradzież

Dowódca Obrony Warszawy wydał w dn. 21 września następujący rozkaz:
Wszystkie osoby wojskowe i cywilne, które na obszarze objętym obroną m. Warszawy dopuszczą się przestępstwa przewidzianego w art. 257 KK lub usiłowania takiego przestępstwa (zabrania cudzego mienia ruchomego, celem przywłaszczenia) oddane zostaną pod sąd doraźny i ukarane śmiercią przez rozstrzelanie.
Rozkaz został rozplakatowany na murach Warszawy.

Licencja / źródło

Kurjer Poranny 1939 nr 260 (22 września), POLONA, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 22.09.1939